Taustaa

Mikä on Esa ja esineet?

Esa, Esa, Esine-Esa, etsii esineen tarinaa.
Esineen kieltä hän tavaa
silmänsä, korvansa avaa.
Kuuluuko todella tavaran tarina
vaiko vain kilinä, rapina, narina?

Esa ja esineet on esiopetukseen ja 1-2 -luokille suunnattu oppimateriaali, jossa pohditaan muotoilua eri näkökulmista. Oppimateriaalin on tuottanut Designmuseon pedagoginen yksikkö Museoviraston myöntämän harkinnanvaraisen avustuksen museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tuella. Hanketta on lisäksi tukenut Svenska Kulturfonden.

Suurin osa verkkosivujen esinekuvista kuuluu Designmuseolle, mutta joukossa on myös muilta tahoilta lainattuja kuvia. Tieto kuvan omistusoikeudesta löytyy kuvatietojen yhteydestä. Sivuilla on lisäksi kuvia lasten työstä aineiston parissa, jota ladataan esiopetusyksiköistä, kouluista ja kodeista. Kuvia ei saa käyttää tai levittää ilman omistajan lupaa.

Esa ja esineiden käyttöliittymäsuunnittelun ja teknisen toteutuksen on tehnyt interaktiivisen median suunnitteluun erikoistunut Kide Concepts Oy ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut Annastiina Mäkitalo / kiinnoste. Hankkeen koordinoinnista ja oppimateriaalin sisällöntuotannosta on vastannut Hanna Kapanen.

Kiitos myös sosiaalisen median toimisto Zipipop, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, AVEK, Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio (nyk. Aalto-yliopisto), Diana de Sousa ja nukketeatteritaiteilija Anna Louhelainen / nukketeatteri Annos  ensimmäisen samannimisen oppimateriaalin toteuttamisesta yhteistyössä Designmuseon kanssa. Loru yllä Anna Louhelaisen, joka kehitti myös Esa-hahmoon perustuvat nukketeatteriesitykset.