Vad är Sesam och sakerna?

Vad är Sesam och sakerna?

Sesam, Sesam, Sakletar-Sesam, söker sakens historia
Han lär sig att lyssna på sakernas språk
Han tittar och hör – är det sakernas röst?
eller bara ett rassel och kling, bom, brak?

Sesam och sakerna är ett för förskolor och klasserna 1-2 avsett läromedel, där man funderar över design ur olika perspektiv. Materialet är producerat av Designmuseets pedagogiska enhet med medel beviljade av Museiverket för utvalda innovativa projekt. Projektet har även fått stöd av Svenska Kulturfonden.

Största delen av de bilder på föremål som finns på nätsidorna tillhör Designmuseet, men bland dem finns även bilder lånade från annat håll. Information om vem som har äganderätt till bilderna finns i samband med informationen om bilden. På sidorna finns dessutom bilder av barn som arbetar med materialet, nerladdade i förskolor, skolor och hem. Dessa bilder får inte användas utan tillstånd av ägarna.

Planeringen av Sesam och sakernas användargränssnitt och dess tekniska förverkligande har gjorts av Kide Concepts Oy, specialiserad på planering av interaktiva media. Det visuella uttrycket är planerat av Annastiina Mäkitalo / kiinnoste. För koordineringen och produktionen av läromaterialets innehåll svarar Hanna Kapanen.

Vi tackar även Zipipop, byrån för sociala medier, centralen för främjande av Audiovisuell kultur, AVEK, Konstindustriella högskolans Medialaboratorium (nu Aalto universitetetes), Diana de Sousa och dockteaterkonstnären Anna Louhelainen/ dockteatern Annos, som förverkligat läromedlet med samma namn i samarbete med Designmuseet. Ramsan ovan är av Anna Louhelainen, som även utvecklade dockteaterföreställningarna om figuren Sesam.