Uppgifterna

Dags för designfostran med designklassikernas hjälp!

Följande föremål fungerar som utgångspunkt för uppgifterna som finns på webbsidorna: Teemamuggen som formgivits av Kaj Franck (Kilta), Alvar Aaltos Aaltovas (Savoy) Maija Isolas tryckta tyg Lokki, Fiskarssaxen av Olof Bäckström, samt Janna Syvänojas smycke av återvinningsmaterial. Samma föremål återfinns på Designmuseets utställning Finsk Form som presenterar den finländska formgivningens historia.

Uppgifterna och föremålen fungerar som en introduktion till frågor som har att göra med formgivning. Att arbeta med de här uppgifterna fungerar också som fostran i vårt kulturarv med ett inbyggt historiskt perspektiv; en introduktion till finländsk kultur. De klassiska föremålen förmedlar sin tids värderingar, och många av de här föremålen lever alltjämt vidare som en del av många finländares vardag.

Uppgifterna här:

Aaltovasen (Savoy)
Teemamuggen
Fiskarssaxen
Lokki, tygtryck
Janna Syvänoja, halsband av papper

Av de utvalda föremålen är fyra industriellt tillverkade, det femte är ett exempel på unikt konsthantverk. Föremålen är sinsemellan olika: det är tillverkade av olika material under olika tidsperioder, och deras formgivare är intressanta var och en på sitt sätt.

För barn kan arbetet med de klassiska föremålen inom finsk formgivning öppna ögonen för ett nytt sätt att se och värdesätta föremålen i sin egen närmiljö. Föremålen i omgivningen framträder i ett nytt ljus, de börjar intressera och väcka nya frågor.

Välj på webbsidorna ut ett tema och därifrån lämpliga uppgifter som din grupp kan utföra. Det är inte nödvändigt att i samband med arbetet med uppgifterna besöka museet, men det är bra om åtminstone det föremål som behandlas i undervisningen finns handgripligen tillgängligt för gruppen. Om föremålen är svåra att få tag på kan Designmuseet låna ut dem för bruk i daghemmet. Mera information om utlåning av föremål finner du under rubriken Till fostraren.