Till museet!

Till museet!

Är du en samlare? Eller känner du någon som samlar på något? Tycker du om att sortera dina saker och placera dem, till exempel på fönsterbrädet i ditt rum, så att också andra kan beundra de där sakerna som är viktiga för dig?

Om beskrivningen låter bekant, fungerar du – eller din bekant – litet på samma sätt som ett museum. Man skulle egentligen kunna tänka på museet som en samlare som bygger upp sina samlingar, inte bara för sig själv, utan för oss alla. Men museet gör dessutom också mycket annat: det berättar om sina samlingar på olika sätt, det forskar, ger ut publikationer, organiserar olika evenemang och finns överhuvudtaget på många olika sätt till för alla människor.

Det som Designmuseet samlar på är olika slags formgivna föremål. I museets samlingar finns det bland annat kannor, koppar, ryor, lampor, gafflar, skulpturer, en moped, shampooflaskor, affischer, smycken, telefoner, accessoarer, hattar, kläder, stolar, soffor, bord. Sakerna är från olika tidsperioder, och det är något speciellt med varje föremål i samlingarna, något som har att göra med dess formgivning och som är orsaken till att det finns med i samlingarna.

Genom att studera museets samlingar kan man lära sig om sig själv och sitt eget förflutna och sin framtid. Det är meningen att museiföremålen också i framtiden ska finnas utställda så att människor kan se dem. Därför måste man förvara dem extra omsorgsfullt, och det är orsaken till att man sällan får röra vid dem. Du visste väl att i museet rör man sig lugnt och tittar på museiföremålen utan att röra vid dem! Men i många museer finns det också en pedagogisk samling, och den får man röra vid. I utställningssalarna på utställningen Finsk Form finns den pedagogiska samlingen i lådor märkta med föremålssymboler. Det är tillåtet att röra vid föremålen i lådorna, och alla museigäster får använda sig av de här lådorna. Man kan till exempel gå omkring och titta på utställningen med ett föremål i handen, och fundera på vilka av föremålen i vitrinerna som är förknippade med det man har hittat i lådan. Eller så kan man bekanta sig med uppgifterna som finns i lådorna och söka svaren på dem.

Om ni har arbetat med uppgifterna på webbsidorna före museibesöket, kan ni på utställningen Finsk Form söka efter det eller de föremål som ni arbetade med. Diskutera hur föremålet ser ut när det ingår i en utställning? Hurdana är föremålen som omger det? Varför finns föremålet på ett museum, månntro?

Bekanta er också med innehållet i de andra lådorna!

Man kan reservera en guidning eller en workshop under ledning av en av Designmuseets guider i anslutning till utställningen. Workshopen Sesam och sakerna vid Designmuseet är avsedd för daghemsgrupper (från 4 år) och för lågstadiets årskurser 1 och 2. Rekommenderad maximal gruppstorlek är 15 personer. Workshopens längd är 30-45 min och workshopens pris är 45 € vardagar och 65 € lö-sö. Reservationer av guidningar och workshopar görs vardagar kl. 8-11 tfn (09) 6220 5420 eller per e-post till [email protected] Guidningen bör reserveras senast två veckor före museibesöket.

Trevligt museibesök!