Galleria

Galleria / Galleri

Suurin osa verkkosivujen esinekuvista kuuluu Designmuseolle, mutta joukossa on myös muilta tahoilta lainattuja kuvia. Tieto kuvan omistusoikeudesta löytyy kuvatietojen yhteydestä. Sivuilla on lisäksi kuvia lasten työstä aineiston parissa, jota ladataan esiopetusyksiköistä, kouluista ja kodeista. Kuvia ei saa käyttää tai levittää ilman omistajan lupaa.

Pyydämme huolehtimaan lasten kuvausluvista, kun lataat kuvia osaksi verkkonäyttelyä. Tulostettava kuvauslupalomake löytyy täältä. Päiväkodin, koulun, kerhon tai muun työskentely-ympäristön vastuuhenkilö toimittaa luvat huoltajille ennen työskentelyn aloittamista, huolehtii että luvat on käytössä sekä säilyttää ne. Verkkogalleriaan lisätyt kuvat eivät näy sivuilla heti, vaan ne päivitetään osaksi galleriaa kerran viikossa.

Största delen av de bilder på föremål som finns på nätsidorna tillhör Designmuseet, men bland dem finns även bilder lånade från annat håll. Information om vem som har äganderätt till bilderna finns i samband med informationen om bilden. På sidorna finns dessutom bilder av barn som arbetar med materialet, nerladdade i förskolor, skolor och hem. Dessa bilder får inte användas utan tillstånd av ägarna.

Vi ber dig ordna med tillstånd för fotografering av barn, när du laddar ner bilder som en del av utställningen på nätet. Blankett för tillstånd kan du printa ut här. En person ansvarig för arbetet på daghemmet, i skolan eller klubben förmedlar tillstånden till vårdnadshavaren innan arbetet börjar, ser till att de används och sparar dem. Bilder som lagts ut på nätet syns inte genast på sidorna, utan de uppdateras en gång i veckan att bli en del av galleriet.

Alvar Aallon suunnittelema Aalto-maljakko / Aaltovasen designades av Alvar Aalto

Moniaistinen muoto / En form med flera sinnen

Muodot tutuksi / Vi bekantar oss med formerna

Materiaalimetsästys

Aalto- maljakon salaisuus / Aaltovasens hemlighet

Tärkeät esineet / De viktiga sakerna

Kaj Franckin suunnittelema Teema-muki / Teemamuggen designades av Kaj Franck

Kahvikuppi ja nuken astiasto / Ett hurdant kärl är bra att dricka ur?

Koristeellinen kattaus / Dekorera koppen

Muotoillaan malleja / Forma ett dryckeskärl

Unelmien huone / Planera ditt drömrum

Olof Bäckströmin suunnittelemat Fiskars-sakset / Fiskarssaxen designades av Olof Bäckström

Oudot kojeet / Märkliga manicker

Esinesalapoliisi / De främmande föremålen

Esine muuttaa muotoaan / Ett föremål ändrar form

Maija Isolan suunnittelema Lokki-painokangas / Lokki tygtryck designades av Maija Isola

Kuvioita kankaalle / Mönster på tyg!

Mielikuvitusmatka kaukaisiin maihin / En resa i fantasin till främmande länder

Tutkimusretki väriin / En forskningsresa i färg

Rytmikäs sommitelma / En rytmisk komposition

Janna Syvänojan suunnittelema kaulakoru / Halsband designades av Janna Syvänoja

Suunnittele oma koru / Gör ett smycke

Vanhasta uutta / Gammalt blir nytt

Luontoretkelle / På upptäcktsfärd i naturen

Uusia keksintöjä