Fiskarssaxen

Fiskarssaxen, 1967

Utgångspunkten för den sax som Olof Bäckström (1922-) designade var skräddarsaxen som satt bra i handen. Man började producera den orange universalsaxen år 1967. Till dess grundegenskaper hör att den är ergonomisk, det vill säga bekväm att använda, och att den har goda klippegenskaper.

I slutet av 1950-talet började Fiskars använda plast i sin produktion, och det orsakade en omvälvning också i produktionen av saxar. De precisionsslipade bladen och handtagen som sprutgjöts direkt på dem representerade sin tids högteknologi.
Utvecklingsarbetet på saxarna fortsätter alltjämt. Designen är ett grupparbete som inbegriper många olika experter eftersom man ofta designar också produktionsverktygen på samma gång. Det nya med den universalsax som Bäckström designade var att han förenade ett plasthandtag med eggen av stål.

Den utmärkande orange färgen kom att bli till en symbol för hela företaget. Den orange färgen, Fiskars Orange®, registrerades officiellt som ett varumärke i Finland år 2004.

Märkliga manicker
Industridesignern utvecklar idéer till produkter. Industridesignern kan utveckla produktfamiljer.

De främmande föremålen
För den här uppgiften ska handledaren samla ihop ett antal främmande föremål. Samlingen kan bestå av gammaldags bruksföremål eller av nya saker vilkas användningsområden är obekanta för barnen.

Ett föremål ändrar form
Människan har ett outtömligt behov av att bättra på sin omgivning. Man formger föremål på nytt och försöker bättra på deras egenskaper.