Lokki, tygtryck

Lokki, tygtryck, 1961

Maija Isola (1927–2001) designade sina första tygtryck år 1949 för Printex Oy. I samband med Printex grundades kort därefter ett nytt bolag – Marimekko Oy. Maija Isola fortsatte sitt arbete som huvuddesigner av inredningstyger vid Marimekko fram till år 1987.

Lokki är ett av de över 500 tygtrycksmönster som Isola designade för Marimekko. I det tryckta tyget Lokki har förenklingen av mönstret förts till ytterlighet. Stilen i de tygtrycksmönster som Isola designade varierade från geometrisk förenkling till romantisk dekoration, från abstrakt berättande till föreställande motiv. Den teknik som hon hade använt i sina skisser är ofta synlig i tygtrycksmönstret – till exempel former som klippts ut, eller användningen av fototeknik.

Maija Isola verkade också som bildkonstnär, och hon målade också under hela sitt liv. Man vet att hon samlade idéer för sitt designarbete till exempel från bildkonsten, litteraturen, naturen och från sina resor runt om i världen. På 1960-talet inspirerades Maija Isola av Ravi Shankars musik, som hon lyssnade på medan hon målade sina skisser på papper på rulle, sittande på golvet i Marimekkos utrymmen.

Mönster på tyg!
Gör tillsammans tygtryck där ni använder er av riktiga växter som ”stämplar”.

En resa i fantasin till främmande länder
Nu far vi på en resa i fantasin! Samla vykort eller bilder från främmande länder, och på blommorna och djuren där, som barnen får använda sig av.

En forskningsresa i färg
Diskutera färger. Barnen får berätta om sina egna favoritfärger.

En rytmisk komposition
Tejpa ett långt stycke papper på rulle på golvet med målartejp. Som modell för det här arbetet kan barnen använda antingen händerna, eller ta av sig sockorna och använda fötterna också.