Märkliga manicker

Märkliga manicker

Industridesignern utvecklar idéer till produkter. Industridesignern kan utveckla produktfamiljer. Man kan t.ex. tala om en produktfamilj av saxar. Saxarna har olika användare och används i olika sammanhang, vilket man måste beakta i designen för att göra lämpliga modeller av saxar för olika bruk. Fundera tillsammans vilka olika slags saxar ni känner till.

Vi genomför ett eget designprojekt. Saxen är ett arbetsredskap, som hjälper oss i vardagen. Med hjälp av en sax kan vi behändigt klippa olika material. Vi kan tillsammans tänka igenom vilka verktyg som behövs i vardagen och vilka hjälpmedel vi redan använder. Låt oss fundera på vad slags designproblem som det ännu inte finns lämpliga verktyg eller som vi skulle behöva bättre hjälpmedel för. Uppgiften är att bygga upp en ny fantasiprodukt eller en hel produktfamilj. Någon kunde kanske bli intresserad av att designa ett slags kombinationsverktyg. Nu finns det plats för idéer att designa fritt endast fantasin sätter gränser! Behövs det en grävmaskin för vårens bäckar, mörkerglas med ljus, en fjärrstyrd robot som kunde putsa leriga stövlar, en lämplig fläkt för att kyla en varm maträtt, eller något annat.

Modellerna kan man rita på kartong eller bygga av olika material, som finns till hands. Modellerna kan ritas på starkt papp eller tjock kartong och sedan klippa ut. Modellerna kan också byggas av förpackningskartong, pappersrullar, wellpapp, grenstift och knappar i mångahanda olika material.