De främmande föremålen

De främmande föremålen

Före det fanns saxar använde man sig till exempel av knivar för att klippa med. Efter kniven kom ullsaxen, och efter ullsaxen kom saxen. Ullsaxen, eller fårsaxen, är ett föremål som alla inte ens numera skulle kunna säga vad det har använts till.

För den här uppgiften ska handledaren samla ihop ett antal främmande föremål. Samlingen kan bestå av gammaldags bruksföremål eller av nya saker vilkas användningsområden är obekanta för barnen.

Barnen arbetar parvis eller i små grupper. Varje grupp får ett främmande föremål och diskuterar tillsammans vad dess användningsområde skulle kunna vara. Om det är svårt att förstå vad föremålet används till, får gruppen själv hitta på vad dess användningsområde skulle kunna vara.

Efter att ha beslutat vad föremålet används till, presenterar grupperna sitt föremål och det användningssätt som de har hittat på för det för de andra grupperna, och demonstrerar hur föremålet fungerar. Man kan göra presentationen som en reklam.

I reklamen försöker man framställa en sak (en produkt) på ett så lockande sätt som möjligt, eftersom meningen med reklamen är att få folk att köpa produkten. Reklamer är ofta avsedda för en bestämd målgrupp. Gruppen får tänka på vem den köpare är, till exempel i vilken ålder, som skulle kunna vara intresserad av produkten, och planerar en reklam som passar för den gruppen. Diskutera tillsammans med handledaren reklam som barnen sett. Händer det att man lovar för mycket om produkten i reklamerna? Ser produkten annorlunda ut i reklamen än i verkligheten? Hur påverkas barnen av reklam?

Man kan spela in de egna föreställningarna på video (med webbkamera, kameratelefon, videokamera el.dyl). Sätt upp föreställningen på nätet. Titta tillsammans på era egna föreställningar som ni har spelat in och på andras föreställningar. Diskutera videorna. Vad skulle ni själva föreslå att föremålen skulle kunna användas till? Om föreställningarna har gjorts som reklamer, diskutera om ni tyckte att de var lockande?

Till slut avslöjar handledaren föremålens verkliga användningsområde.