Materiaalimetsästys

Materiaalimetsästys

Erilaisten materiaalien etsiminen ja merkitseminen

Esineitä valmistetaan erilaisista materiaaleista, esimerkiksi puusta, metallista, muovista ja lasista. Uutta esinettä suunnitteleva muotoilija pohtii minkälaiset materiaalit sopivat juuri tähän esineeseen ja käyttötarkoitukseen.

Tehkää yhdessä materiaalimetsästys tutkimalla omaa ympäristöä. Minkälaisia materiaaleja löytyy päiväkodista, koulusta ja muusta lähiympäristöstä? Merkitkää eri värisillä muistilapuilla eri materiaaleja. Puiseen tuoliin voi liimata esimerkiksi punaisen muistilapun, jonka jälkeen katsotaan löytyykö muuta puusta valmistettua. Tästä voi jatkaa vaikkapa metallisten esineiden merkitsemiseen toisen värisillä tarramuistilapuilla.  Keskustelkaa yhdessä materiaalien ominaisuuksista. Miksi tietty materiaali on valittu kuhunkin esineeseen?

Jatkotehtävänä keskitytään yhteen materiaaliin ja suunnitellaan siitä uusi esine. Suunnitelman voi piirtää ja maalata paperille. Minkälaisa materiaaleja valittiin ja minkälaisia suunnitelmia niistä syntyi?

 


Tietoa kuvasta