Esinesalapoliisi

Esinesalapoliisi

Aikuinen kerää tehtävää varten kokoelman outoja esineitä, joiden käyttötarkoitusta ei heti paljasta. Kokoelma voi koostua vanhanaikaisista esineistä tai merkillisistä uusista esineistä, joiden käyttötarkoitus ei ole lapsille tuttu.Lapset työskentelevät salapoliisien pienryhmissä tai pareittain. Jokainen salapoliisiryhmä saa yhden oudon esineen, jonka mahdollista käyttötarkoitusta arvaillaan yhdessä. Tehtävänä on keksiä oudolle esineelle uusi käyttötarkoitus, johon se voisi sopia.  Jokaisen ryhmän on työskenneltävä tehtävänannon jälkeen omassa rauhassa, etteivät muut kuule mitä kukin ryhmä keskustelee. Ja vaikka joku keksikin oikean  käyttötarkoituksen, esineelle voi silti ehdottaa uudenlaista käyttöä.

Käyttötarkoituksen päätettyään salapoliisiryhmät esittelevät esineen muille mahdollisimman uskottavasti tyyliin: “tutkimuksessamme olemme selvittäneet, että kysymyksessä oleva esine on… ja sitä käytetään ….”.  Esineelle voi esittelyä varten antaa nimen ja esitellä sen toimintoja laajasti muille ryhmille.

Aikuinen voi paljastaa ryhmälle esineiden käyttötarkoitukset lopuksi ja kertoa mistä hän esineet löysi. Tutkittavaksi sopivat hyvin erilaiset vanhanaikaiseksi käyneet esineet. Tekniikan kehittymisenkin myötä monet vanhat laitteet näyttävät jo melko vierailta.

 


Tietoa kuvasta