Esine muuttaa muotoaan

Esine muuttaa muotoaan

Ihmisellä on jatkuva tarve parantaa ympäristöään. Esineitä muotoillaan uudelleen ja niiden ominaisuuksia pyritään parantamaan. Saman ongelman ratkaisuun kehitetään uusia välineitä. Uudet keksinnöt ja valmistusmenetelmät avaavat mahdollisuuksia ja innostavat tuotekehittelyyn.

Saksien tehtävänä on leikkaaminen. Ennen vanhaan leikkaamiseen käytettiin veistä, kun saksia ei vielä ollut keksitty. Veitsen jälkeen on leikattu keritsimillä, joita sakset seurasivat. Fiskarsin saksien lähtökohtana ovat toimineet vanhat räätälin sakset. Räätälin sakset olivat niin painavat, että kankaan leikkaaminen toteutui saksien ollessa tuetut pöytään leikkaamisen aikana. Fiskarsin sakset ovat kevyet ja niiden valmistukseen ja muotoon ovat vaikuttaneet uudet valmistustekniset mahdollisuudet. Leikkaamisen apuväline on muuttanut muotoaan aikojen saatossa.

Tehtävänä on keksiä muita käyttöesineitä, jotka ovat muuttaneet muotoaan ajan kuluessa. Minkälaisia ratkaisuja vaikkapa esineiden kuljettamiseen on käytetty, entä matkustamiseen? Minkälaista viestintää ihmiset ovat harjoittaneet ja minkälaisia ovat entisaikojen keittiövälineet? Esineen ja itseä kiinnostavan aiheen voi valita vapaasti.

Aiheesta tehdään piirustus tai kollaasi, jossa voi käyttää myös valmiita, esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia. Esinettä kuvataan vanhana, nykyajassa sekä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden esineessä voi mielikuvitusta käyttää vapaasti.

 


Tietoa kuvasta